Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Marketing căn bản

Ký hiệu xếp giá
658.8001 T7721g 2013
Dewey
658.8001
Xuất bản
Tái bản lần thứ 4. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả
407tr ; 21 cm
ISBN
9786049272608
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
marketing, giáo trình
Ngày cập nhật
25/08/2017 02:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Bản chất của marketing; Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; Môi trường marketing; Hành vi khách hàng; Lựa chọn của thị trường mục tiêu và định vị thị trường; Chiến lược, kế hoạch, tổ chức và kiểm tra marketing; Các quyết định về sản phẩm; Các quyết định về giá; Quyết định về phân phối; Chiến lược xúc tiến hỗn hợp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018053  Còn  Rỗi          
100018057  Còn  Rỗi          
100019253  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 676