Thư viện Lạc Hồng
Vật lý đại cương các nguyên lí và ứng dụng. Tập một, cơ học và nhiệt học

Ký hiệu xếp giá
530 T7721v 1
Dewey
530
Xuất bản
tái bản lần 1. - Giáo dục, 2009
Mô tả
511tr ; 27 cm
ISBN
8934980938065
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2017 03:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các vấn đề cơ bản và quan trọng của cơ học và nhiệt học: Chuyển động một chiều, hai chiều; Các định luật chuyển động của Newton; Chuyển động tròn và lực hấp dẫn vũ trụ của Newton; Công và năng lượng v.v..., ngoài phần trình bày lí thuyết, còn chú trọng đến các ứng dụng thực tiễn, có nhiều ví dụ sinh động xảy ra trong tự nhiên và ứng dụng trong khoa học công nghệ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017972  Còn  Rỗi          
100017973  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1710