Thư viện Lạc Hồng
Các ví dụ tính toán cầu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn mới 22 TCN272-01. Tập 1

Ký hiệu xếp giá
624.25 N5768c
Dewey
624.25
Xuất bản
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2012
Mô tả
202tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2017 09:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày cơ sở tính toán dầm bê tông, cốt thép nhịp giản đơn, cầu bản bê tông cốt thép dự ứng lực, cầu dầm dự ứng lực kéo sau lắp ghép liên hợp với bản BTCT đúc tại chỗ, tính toán lan can và bản mặt cầu bê tông cốt thép, cầu bản bê tông cốt thép dự ứng lực kéo sau, cong trên mặt bằng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018062  Còn  Rỗi          
100018063  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1116