Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bổi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Ký hiệu xếp giá
346.07 G434 2016
Dewey
346.07
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2016
Mô tả
611tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2017 10:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm: nghĩa vụ dân sự, khái luận hợp đồng dân sự, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng, các quy định chung về tách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, các trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017985  Còn  Rỗi          
100017994  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1205