Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Phần chung

Ký hiệu xếp giá
345.597G434 2016
Dewey
345.597
Xuất bản
In lần thứ 22 có sửa đổi, bổ sung. - Công an nhân dân, 2016
Mô tả
394tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2017 02:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình bao gồm: khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam; nguồn của luật hình sự Việt Nam; tội phạm; các yếu tố của tội phạm và cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; mặt khách quan của tội phạm; chủ thể của tội phạm; mặt chủ quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; các căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại; trách nhiệm hình sự và hình phạt; hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt; trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018006  Còn  Rỗi          
100018007  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1208