Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật

Ký hiệu xếp giá
340.1G434 2015
Dewey
340.1
Xuất bản
Tái bản lần thứ 7 có sửa đổi. - H.: Công an nhân dân, 2015
Mô tả
503tr ; 22 cm
ISBN
9786047206483
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2017 03:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: những khái niệm chung; nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và hình thức nhà nước; chức năng, bộ máy, kiểu và vai trò của nhà nước trong đời sống xã hội; nhà nước pháp quyền; nhà nước và cá nhân; nguồn gốc, bản chất, chức năng, kiểu, hình thức pháp luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật và giải thích pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; điều chỉnh pháp luật; nhà nước và pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản; nhà nước, pháp luật xã hội chủ nghĩa; pháp chế xã hội chủ nghĩa; Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nhà nước trong hệ thống chính trị Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; hệ thống pháp luật Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018002  Còn  Rỗi          
100018003  Còn  Đang mượn  120000142  Phan Huy Thuận  01/02/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1358