Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình luật so sánh

Ký hiệu xếp giá
340.07G434 2016
Dewey
340.07
Xuất bản
Tái bản lần thứ 10 có sửa đổi, bổ sung. - H.: Công an nhân dân, 2016
Mô tả
551tr ; 21 cm
ISBN
9786047215096
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2017 03:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của giáo trình bao gồm: những vấn đề chung về luật so sánh; các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới; hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Âu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017983  Còn  Rỗi          
100017984  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 394