Thư viện Lạc Hồng
Sinh thái và môi trường trong dệt nhuộm

Ký hiệu xếp giá
667.3D182s
Dewey
667.3
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2004
Mô tả
383tr ; 21 cm
ISBN
8935048941140
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2017 03:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách bao gồm: các khía cạnh sinh thái và môi trường trong xử lý trước; những công nghệ xử lý trước tiên tiến và thân thiện với môi trường; những vấn đề sinh thái và môi trường trong nhuộm; những công nghệ nhuộm mới, tiên tiến và thân thiện với môi trường; những khía cạnh sinh thái và môi trường trong in hoa hàng dệt; các công nghệ sản xuất sạch hơn trong in hoa; những vấn đề sinh thái và môi trường trong xử lý hoàn tất cuối cùng hàng dệt; các chất xử lý hoàn tất và các công nghệ xử lý hoàn tất mới, thân thiên với môi trường; những khía cạnh sinh thái của hàng nhuộm, in hoa và xử lý hoàn tất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018008  Còn  Rỗi          
100018297  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 762