Thư viện Lạc Hồng
Nhập môn Logic học

Ký hiệu xếp giá
160 P534n 2015
Dewey
160
Xuất bản
Tái bản lần thứ 8, có sửa chửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả
224tr ; 24 cm
ISBN
9786047336029
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2017 03:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của cuốn sách: Phân tích ngôn ngữ tự nhiên ngôn ngữ logic vị từ; Các quy luật cơ bản của tư duy; Phán đoán; Khái quát về suy luận; Tam đoạn luận nhất quyết đơn; Suy luận với tiền đề là phán đoán phức; Suy luận quy nạp; Suy luận tương tự; Chứng minh; Bác bỏ; Ngụy biện. Cac
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017958  Còn  Rỗi          
100017959  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 718