Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Sinh học đất: Dùng cho sinh viên Cao đẳng, Đại học chuyên ngành sinh học, Công nghệ sinh học, Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Ký hiệu xếp giá
578.757 G434
Dewey
578.757
Xuất bản
tái bản lần thứ 2. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
271tr ; 24 cm
ISBN
8934980938409
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2017 03:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách cung cấp những kiến thức về hoạt động sống của hệ sinh vật trong đất: Sinh học đất và các nhóm sinh vật chính thường gặp trong đất; Sinh học đất trong quá trình hình thành mùn và kết cấu đất; Enzym trong đất và sự sản sinh ra enzym trong đất; Vi sinh vật đất trong quá trình phân hủy, chuyển hóa các hợp chất cacbon trong đất; Động thái và sự phân bố của vi sinh vật đất trên một số loại đất chính Việt Nam; Ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến sinh vật đất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018011  Còn  Rỗi          
100018012  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1233