Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình luật đầu tư

Ký hiệu xếp giá
341.752D6317g 2009
Dewey
341.752
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục Việt Nam, 2009
Mô tả
193tr ; 24 cm
ISBN
8934980931394
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/08/2017 08:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình đưa ra những vấn đề lý luận và kiến thức cơ bản về khoa học luật đầu tư, phân tích những cơ sở lý luận và thực tiễn của hệ thống các quy định của luật đầu tư Việt Nam, đánh giá, so sánh chỉ ra những hạn chế của một sô quy định trong luật đầu tư so với thực tiễn, với thông lệ và tập quán đầu tư quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017965  Còn  Rỗi          
100017966  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 701