Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế mố trụ cầu: theo 22TCN 272-05

Ký hiệu xếp giá
624.254P534t 2015
Dewey
624.254
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2015
Mô tả
542tr ; 27 cm
ISBN
9786048215996
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/08/2017 08:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các vấn đề: các vấn đề chung về thiết kế mố trụ móng cầu; thiết kế mố cầu; thiết kế trụ cầu; thiết kế móng cọc đóng; thiết kế móng cọc khoan nhồi; thiết kế móng nông trên nền thiên nhiên.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017960  Còn  Rỗi          
100018304  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2321