Thư viện Lạc Hồng
Mạch siêu cao tần

Ký hiệu xếp giá
621.382 V986m 2011
Dewey
621.382
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
Mô tả
242tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/08/2017 09:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: các linh kiện tích cực siêu cao tần, mạch khuếch đại siêu cao tần, mạch chia công suất, ghép định hướng và ghép hỗn hợp, mạch lọc siêu cao tần.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017978  Còn  Rỗi          
100017979  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 465