Thư viện Lạc Hồng
Quản lý Xã hội: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
310.06 Qu-H
Dewey
310.06
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
334tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 04:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về xã hội và quản lý xã hội Chương 2: Chủ thể Quản lý xã hội Chương 3: Các thiết chế cơ bản và vấn đề nhà nước cần quan tâm trong quản lý xã hội Chương 4: Biến đổi xã hội Chương 5: Các nguyên tắc phương pháp và hình thức quản lý xã hội của nhà nước Chương 6: Các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu trong quản lý xã hội
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003278  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 505