Thư viện Lạc Hồng
Quản lý chất lượng

Ký hiệu xếp giá
658.401 3 N5766q 2013
Dewey
658.401 3
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả
247tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị chất lượng
Ngày cập nhật
28/08/2017 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng, đánh giá chất lượng, hoạch định chất lượng, tổ chức chất lượng, văn hóa chất lượng, công cụ chất lượng, kiểm soát chất lượng, cải tiến chất lượng, đảm bảo chất lượng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018040  Còn  Rỗi          
100018300  Còn  Rỗi          
100018301  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 562