Thư viện Lạc Hồng
Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường

Ký hiệu xếp giá
363.70285 C5141t
Dewey
363.70285
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả
307tr ; 24 cm
ISBN
9786047320752
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/08/2017 09:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm: những vấn đề cơ bản về thống kê và thu thập, tiền xử lý dữ liệu; những phương pháp kiểm định thông dụng trong thống kê môi trường; những phương pháp phân tích liên hệ giữa các biến số môi trường và dữ liệu theo thời gian; những phương pháp xử lý dữ liệu đa biến trong môi trường - tài nguyên; những vấn đề đặc thù trong môi trường: quan trắc môi trường, dữ liệu vết.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018030  Còn  Rỗi          
100018031  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 175