Thư viện Lạc Hồng
Tính toán thiết kế thi công cầu

Ký hiệu xếp giá
624.25P534t
Dewey
624.25
Xuất bản
Tái bản. - Xây dựng, 2014
Mô tả
244tr ; 27 cm
ISBN
9786048205140
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
công trình, xây dựng, kết cấu, bê tông, cốt thép
Ngày cập nhật
28/08/2017 10:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách giới thiệu các dạng tải trọng và cường độ tính toán của vật liệu dùng cho các công trình phụ tạm; những tính toán liên quan đến việc chế tạo các kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực; những tính toán phục vụ thi công móng mố, trụ cầu và kết cấu nhịp; một số tính toán riêng thường gặp trong thi công công trình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018026  Còn  Rỗi          
100018027  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2324