Thư viện Lạc Hồng
Ứng dụng MS Project 2007 trọng lập tiến độ và quản lý dự án xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.06U571 2014

Dewey
690.06

Xuất bản
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2014

Mô tả
248tr ; 27 cm

ISBN
9786048210533

Ngôn ngữ
Việt

Loại tư liệu
Sách

Từ khóa

Ngày cập nhật
8/28/2017 10:22:58 AM

Sách trình bày các vấn đề sau: giao diện Microsoft Project 2007; thiết lập mặc định cho Ms Project 2007; thiết lập lịch cho dự án; nhập dữ liệu cho dự án; phân phối lịch trình và đường găng; sơ đồ mạng dự án trong Ms Project 2007; các vấn đề chi phí trong dự án; theo dõi tiến trình dự án, thực hiện báo cáo, in ấn trong Ms Project 2007; kiểm soát dự án bằng Earned Value; phân phối lịch trình và đường găng; sơ đồ mạng dự án trong Ms Project 2007; các vấn đề chi phí trong dự án; theo dõi tiến trình dự án, thực hiện báo cáo, in ấn trong Ms Project 2007; kiểm soát dự án bằng Earned Value.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018022  Còn  Rỗi          
100018023  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn