Thư viện Lạc Hồng
Thi công cầu thép

Ký hiệu xếp giá
624.2L4739t 2013

Dewey
624.2

Xuất bản
tái bản. - H.: Xây dựng, 2013

Mô tả
252tr ; 21 cm

ISBN

Ngôn ngữ
Việt

Loại tư liệu
Sách

Từ khóa

Ngày cập nhật
8/28/2017 10:24:04 AM

Giới thiệu thi công chế tạo cầu thép, lắp ráp kết cấu nhịp cầu thép, các phương pháp lao cầu thép; Trình bày cách tính toán các công trình tạm phục vụ xây dựng cầu thép.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018013  Còn  Rỗi          
100018014  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn