Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình kỹ thuật nề theo phương pháp môđun

Ký hiệu xếp giá
690G434 2012
Dewey
690
Xuất bản
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2012
Mô tả
358tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
8/28/2017 10:29:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình được chia thành 9 môđun công việc như sau: M1-00: Xác định, kiểm tra đường thẳng đứng, nằm ngang, góc vuông; M1-01: Trộn vữa; M1-02: Giàn giáo; M1-03: Xây gạch; M1-05: Láng, trát vữa; M1-06: Trát vữa trộn đá; M1-07: Lát, ốp; M1-08: Hoàn thiện bề mặt; M1-09: Lắp đặt thiết bị vệ sinh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018024  Còn  Rỗi          
100018025  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1238