Thư viện Lạc Hồng
Kiểm định - sửa chữa và tăng cường cầu

Ký hiệu xếp giá
624.20288 N5767k
Dewey
624.20288
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2015
Mô tả
134tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/08/2017 10:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu khái niệm chung về công tác quản lý, khai thác cầu, mục đích và ý nghĩa của công tác kiểm định cầu; Nội dung và phương pháp khảo sát hiện trạng công trình; Nguyên lý và các thiệt bị đo thông số chịu lực của cầu; Thử tải cầu- để xác định năng lực chịu tải của cầu cần đặt lên cầu những tải trọng tương thích, tạo ra những tổ hợp nội lực bất hợp nhất; Đánh giá năng lực chịu tải của cầu - bằng việc tính toán xuất phát từ các dữ liệu khảo sát, thí nghiệm, thử tải cầu xác định năng lực chịu tải của kết cấu; Sửa chữa và tăng cường cầu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018042  Còn  Rỗi          
100018302  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1079