Thư viện Lạc Hồng
Tổ chức xây dựng công trình: tập 1

Ký hiệu xếp giá
690.23N5765t
Dewey
690.23
Xuất bản
tái bản. - H.: Xây dựng, 2012
Mô tả
160tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
8/28/2017 2:07:20 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày khái quát về tổ chức xây dựng công trình; Điều tra số liệu phục vụ tổ chức thi công và công tác chuẩn bị thi công công trình; Tổ chức công tác nghiệp xây lắp theo phương pháp sản xuất dây chuyền; Tổ chức thực hiện các quá trình sản xuất xây lắp; Tổ chức và lập kế hoạch tiến độ thi công công trình đơn vị; Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tổng tiến độ thi công công trình nhiều hạng mục (hoặc nhóm nhà).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018041  Còn  Rỗi          
100018045  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1227