Thư viện Lạc Hồng
Diễn biến các cửa sông ven biển miền Trung và những giải pháp ổn định

Ký hiệu xếp giá
627.124L4739d
Dewey
627.124
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2015
Mô tả
133tr ; 24 cm
ISBN
9876048216948
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/08/2017 01:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tổng quan về diễn biến cửa sông; Nhân tố ảnh hưởng tới diễn biến các cửa sông và nghiên cứu đề xuất những giải pháp ổn định các cửa sông điển hình ven biển miền Trung
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018048  Còn  Rỗi          
100018289  Còn  Rỗi          
100018290  Còn  Rỗi          
100018291  Còn  Rỗi          
100018292  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 702