Thư viện Lạc Hồng
Quy trình vận hành hệ thống kênh tưới

Ký hiệu xếp giá
627.13T7721q

Dewey
627.13

Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2015

Mô tả
109tr ; 24 cm

ISBN
9876048216955

Ngôn ngữ
Việt

Loại tư liệu
Sách

Từ khóa

Ngày cập nhật

Giới thiệu hệ thống kênh, các cấp kênh, các hình thức lấy nước của kênh, quy trình vận hành của hệ thống kênh và điều kiện để một hệ thống kênh vận hành đúng quy trình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018047  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn