Thư viện Lạc Hồng
Quy trình vận hành hệ thống kênh tưới

Ký hiệu xếp giá
627.13T7721q
Dewey
627.13
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2015
Mô tả
109tr ; 24 cm
ISBN
9876048216955
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/08/2017 02:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu hệ thống kênh, các cấp kênh, các hình thức lấy nước của kênh, quy trình vận hành của hệ thống kênh và điều kiện để một hệ thống kênh vận hành đúng quy trình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018047  Còn  Rỗi          
100018285  Còn  Rỗi          
100018286  Còn  Rỗi          
100018287  Còn  Rỗi          
100018288  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 848