Thư viện Lạc Hồng
Bài tập thiết kế kết cấu thép

Ký hiệu xếp giá
624.1821T7721b 2013

Dewey
624.1821

Xuất bản
Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013

Mô tả
514tr ; 24 cm

ISBN

Ngôn ngữ
Việt

Loại tư liệu
Sách

Từ khóa
xây dựng

Ngày cập nhật
9/8/2017 9:21:00 AM

Sách bao gồm các bài tập có chỉ dẫn lời giải và phần lý thuyết được tóm tắt theo từng chương đề cập đến cách tính toán các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017718  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn