Thư viện Lạc Hồng
Bài tập thiết kế kết cấu thép

Ký hiệu xếp giá
624.1821T7721b 2013
Dewey
624.1821
Xuất bản
Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả
514tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
xây dựng
Ngày cập nhật
08/09/2017 09:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách bao gồm các bài tập có chỉ dẫn lời giải và phần lý thuyết được tóm tắt theo từng chương đề cập đến cách tính toán các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017718  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 541