Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình hóa phân tích môi trường

Ký hiệu xếp giá
628.5N5768g 2014

Dewey
628.5

Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014

Mô tả
259tr ; 24 cm

ISBN

Ngôn ngữ
Việt

Loại tư liệu
Sách

Từ khóa

Ngày cập nhật
9/8/2017 9:31:47 AM

Nội dung của giáo trình bao gồm: cơ sở của hóa phân tích môi trường; cân bằng hóa học; xử lý số liệu phân tích; phương pháp phân tích trọng lượng; chuẩn độ; phương pháp phân tích điện hóa; phương pháp phân tích quang phổ; tách phân tích các chất ô nhiễm trong môi trường bằng phương pháp sắc ký.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017670  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan