Thư viện Lạc Hồng
Hỗ trợ phát triển chính thức ODA: Những hiểu biết căn bản và thực tiễn ở Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
337.395 97ODA
Dewey
337.395 97
Xuất bản
tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
119tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 04:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I: NHỮNG KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ ODA Phần II: THỰC TẾ Ở VIỆT NAM
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003277  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1380