Thư viện Lạc Hồng
Mao - Tấn thảm kịch của Đảng cộng sản Trung Quốc - T1

Ký hiệu xếp giá
355.434 5Mao
Dewey
355.434 5
Xuất bản
1. - H.: Thông tin lý luận, 1984
Mô tả
284tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 04:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Mao Trạch Đông trở thành nhà hoạt động chính trị 2. Mặt trận thống nhất và nội chiến 3. Mao rút lên núi 4. Mao ở Giang Tây 5. Bước đường công danh của Mao
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003090  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1319