Thư viện Lạc Hồng
English for Drug Development and Production Major

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
kđ: [Knxb], 2016
Mô tả
151tr ; File PDF
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Giáo trình
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/09/2017 02:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
File 1 (3.85MB)
English for Drug Development and Production Major is intended for senior students whose major is pharmaceutical development and production. The book incorporates linguistic skills, pharmacy-related vocabulary and specialized knowledge. English for Drug Development and Production Major has been specifically compiled to equip learners with necessary skills and knowledge to understand significant pharmacy-related materials. The content of this book covers WHO guidelines for pharmaceutical production and development, USP monograph, physio-chemical properties of some excipients, manufacturing processes, package inserts and journals of pharmaceutical science.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1528