Thư viện Lạc Hồng
Quản lý kinh tế: Giáo trình - Tập I

Ký hiệu xếp giá
330.06Gi-T
Dewey
330.06
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
305tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 05:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về kinh tế và quản lý kinh tế Chương 2: Vận dụng các quy luật trong quản lý kinh tế Chương 3: Các chức năng quản lý kinh tế Chương 4: Thông tin và quyết định trong quản lý kinh tế Chương 5: Các phương pháp quản lý kinh tế Chương 6: Cán bộ quản lý kinh tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003282  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 989