Thư viện Lạc Hồng
Oxford English for electrical and mechanical engineering

Ký hiệu xếp giá
428.240246 G5583
Dewey
428.240246
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1995
Mô tả
190tr ; 27 cm
ISBN
9780194573924
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/09/2017 09:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The course aims to encourage the development of English and technical skills in the Electrical and Mechanical Engineering fields.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018086  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 211