Business vocabulary in use: Elementary to pre-intermediate

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 M395b
Dewey
428.2402465
Xuất bản
2. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010
Mô tả
176tr ; 27 cm
ISBN
9780521128278
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/09/2017 09:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The essential book for professionals and students looking to expand their business vocabulary. Bringing learners up to date with the language they need for business today, this book explains words and expressions, provides practice in using the new language, and also reflects recent developments in technology and business practice. With vocabulary drawn from the Cambridge International Corpus, a collection of real English compiled from authentic sources, learners can be sure that the language they're learning is up-to-date, relevant and natural. In addition, frequent notes are based on data from the Cambridge Learner Corpus.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018084  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1248