Thư viện Lạc Hồng
Management and Marketing: With Mini-dictionary

Ký hiệu xếp giá
658.8M1567m 2001
Dewey
658.8
Xuất bản
London: Cengage Learning, 2001
Mô tả
144tr ; 28 cm
ISBN
9781899396801
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/09/2017 01:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Management and Marketing is a language practice book for students of English working in these areas or currently studying them before embarking on a career in business. Contents: management; production and operations management; marketing; mini-dictionary.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000631  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1074