公司汉语

Ký hiệu xếp giá
495.182402465 L69343 2002
Dewey
495.182402465
Xuất bản
Trung Quốc: 北京大学出版社, 0
Mô tả
208tr ; 26 cm
ISBN
9787301057346
Ngôn ngữ
Trung
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Hán văn phòng
Ngày cập nhật
05/10/2017 09:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách bổ trợ các kiến thức có liên quan đến công ty như: cơ cấu công ty, tổ chức hội nghị của công ty, từ ngữ có liên quan đến tổ chức mua bán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000893  Thất lạc            
100011355  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 796