Thư viện Lạc Hồng
Lý luận dạy học hiện đại: Bài giảng

Ký hiệu xếp giá
371.102Ly-D
Dewey
371.102
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
Mô tả
112tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/09/2004 09:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Phương pháp tiên đề trong lý luận dạy học Chương 2: Mucạ tiêu dạy học Chương 3: Môn học Chương 4: Dạy học Chương 5: Phương pháp dạy học Chương 6: Một vài phương pháp dạy học hiệu nghiệm Chương 7: Phương pháp dạy học trong xu thế phát triển của thời đại mới
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003115  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1142