Thư viện Lạc Hồng
Quản lý chất lượng giáo dục đại học

Ký hiệu xếp giá
378.06Qu-H
Dewey
378.06
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
Mô tả
287tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/09/2004 09:33 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Chất lượng và chất lượng giáo dục đại học Chương 2: Các chỉ số thực hiện và chuẩn mực chất lượng trong giáo dục đại học Chương 3: Một số hình thức dánh giá chất lượng trong giáo dục đại học Chương 4: Bảo đảm chất lượng trong giáo dục đại học Chương 5: Quản lý chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học Chương 6: Tự đánh giá trong bảo đảm chất lượng Chương 7: Đánh giá ngoài trong bảo đảm chất lượng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003118  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1211