Thư viện Lạc Hồng
Việt Nam Biên niên sự kiện 2000

Ký hiệu xếp giá
904.090 459 7 TK
Dewey
904.090 459 7
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2001
Mô tả
484tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/09/2004 10:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
10 sự kiện nổi bật năm 2000; Tổng quan tình hình kinh tế xã hội năm 2000; 1. Chính sách quyết định mới; 2. Chính trị; 3. Đảng Cộng sản Việt Nam; 4. Giáo dục - đào tạo; 5. Khoa học -công nghệ - môi trường; 6. Kinh tế; 7. Ngoại giao; 8. Nhân vật - nhân sự; 9. Pháp luật; 10. Quốc phòng - an ninh; 11. Thể dục - thể thao; 12. Thi đua khen thưởng; 13. Thiên tai -t ai nạn; 14. Văn hóa - xã hội - thông tin - báo chí - triển lãm; 15. Y tế - dân số - bà mẹ và trẻ em.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003296  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 251