Thư viện Lạc Hồng
Thế giới Biên niên sự kiện 2000

Ký hiệu xếp giá
904.090 459 7TK
Dewey
904.090 459 7
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2001
Mô tả
332tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/09/2004 11:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2000; Chỉ dẫn tra cứu sự kiện 1. Chính trị; 2. Giáo dục; 3. Khoa học - công nghệ; 4. Kinh tế; 5. Môi trường; 6. Ngoại giao - hội nghị; 7. Quân sự - an ninh; 8. Thể thao; 9. Thiên tai - tai nạn; 10. Thông tin - báo chí; 11. Tư pháp; . 12. Văn hóa - xã hội; 13. Y tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003297  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1682