Thư viện Lạc Hồng
Thế giới: những sự kiện lịch sử thế kỷ XX (1946-2000)

Ký hiệu xếp giá
909.8T3743 2001
Dewey
909.8
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
425tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/09/2004 11:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày những sự kiện lịch sử nổi bật trên thế giới từ năm 1946 đến năm 2000.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017874  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1538