Thư viện Lạc Hồng
Bước vào thế kỷ 21: Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1999/2000

Ký hiệu xếp giá
303TK
Dewey
303
Xuất bản
1. - H.: Chính trị Quốc gia, 1999
Mô tả
365tr ; 26,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/09/2004 11:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tổng quan; Những hướng mới của tư duy phát triển; Chương 1: Thế giới đổi thay; Chương 2: Hệ thống thương mại thế giới : con đường phía trước; Chương 3: Các nước đang phát triển và hệ thống tài chính tóan cầu; Chương 4: Bảo vệ những cái chung tòan cầu; Chương 5: Phi tập trung hóa: suy nghĩ lại về vấn đề chính quyền; Chương 6: Những thành phố năng động như động cơ của phát triển; Chương 7: Làm cho các thành phố thành nơi có thể sinh sống được; Chương 8: Những trường hợp nghiên cứu cụ thể và những kiến nghị
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003299  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 613