Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 - T2

Ký hiệu xếp giá
959.706 2TK
Dewey
959.706 2
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 1996
Mô tả
345tr ; 22cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/09/2004 11:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 4: Hai năm đấu tranh thi hành hiệp định Giơnevơ (7-1954 - 7-1956) Chương 5: Xây dựng miền Bắc làm cái gốc, cái nền cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam Chương 6: Mỹ - Diệm đã đẩy nhân dân miền Nam vào tình thế phải kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang tự vệ Chương 7: Nghị quyết hội nghị lần thứ 15 của trung ương Đảng và những cuộc nổi dậy đầu tiên ở Việt Nam Chương 8: Đồng khởi - Bước mở đầu chiến tranh cách mạng ở Miền Nam
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003302  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1613