Thư viện Lạc Hồng
Đổi mới chính sách sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ trong cơ quan nghiên cứu - phát triển

Ký hiệu xếp giá
331.129 597TK
Dewey
331.129 597
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2001
Mô tả
173tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/09/2004 02:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những yếu tố tác động đến Đổi mới chính sách sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ trong cơ quan nghiên cứu - phát triển Chương 2: Hiện trạng sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ trong cơ quan nghiên cứu - phát triển và những vấn đề đặt ra đối với chính sách sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ Chương 3: Kinh nghiệm sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ trong cơ quan nghiên cứu - phát triển ở một số nước trong khu vực Chương 4: Căn cứ lý luận và đề xuất Đổi mới chính sách sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ trong cơ quan nghiên cứu - phát triển
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003305  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1710