Thư viện Lạc Hồng
Số liệu công nghiệp Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
001.433 159 7TK
Dewey
001.433 159 7
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1994
Mô tả
274tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/09/2004 03:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Công nghiệp Việt Nam 1989-1993 1. Vị trí ngành công nghiệp Việt Nam 2. Xu hướng phát triển ngành công nghiệp Việt Nam 3. Cơ cấu ngành ngành công nghiệp Việt Nam 4. Các chỉ tiêu tổng hợp 5. Phân tổ XNXN theo quy mô lao động 6. Phân tổ XNXN theo quy mô sản xuất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003312  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 661