Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện (Dự thảo) trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (Dùng cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở và nhân dân)

Ký hiệu xếp giá
324.259 7 TK
Dewey
324.259 7
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 1999
Mô tả
123tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/09/2004 08:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003342  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 456