Thư viện Lạc Hồng
Hồ Chí Minh: tác gia, tác phẩm, nghệ thuật ngôn từ

Ký hiệu xếp giá
335.4346271H6781 2001
Dewey
335.4346271
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
483tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/09/2004 09:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách tập hợp các bài viết, bài bình luận của các nhà hoạt động chính trị, các nhà văn hóa, các nhà nghiên cứu, giảng dạy khoa học xã hội có uy tín về các giá trị tư tưởng, giá trị giáo dục, giá trị nghệ thuật trong các trước tác của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017870  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 413