Thư viện Lạc Hồng
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an Nhân dân Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
923.1HCM
Dewey
923.1
Xuất bản
Tái bản lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Mở bán công TP.HCM, 2000
Mô tả
139tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/09/2004 09:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003352  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1216