Thư viện Lạc Hồng
Vocabulary

Ký hiệu xếp giá
428.1 M8486v
Dewey
428.1
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1986
Mô tả
126tr ; 25 cm
ISBN
9780194370912
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, từ vựng
Ngày cập nhật
15/07/2004 10:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Section A: Pre-text activities; Section B: Working with texts; Section C: Pictures and mime; Section D: Word sets; Section E: Personal; Section F: Dictionary exercises and word games; Section G: Revision exercises Annotated bibliography.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000738  Còn  Rỗi          
200000962  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 548