Thư viện Lạc Hồng
Tiềm năng Việt nam thế kỷ XXI

Ký hiệu xếp giá
330.959 7TK
Dewey
330.959 7
Xuất bản
1. - H.: Thế giới, 2002
Mô tả
813tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/09/2004 03:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế những năm đầu thế kỷ 21 2. Giới thiệu các đơn vị, các doanh nghiệp - Tiềm năng phát triển kinh tế địa phương 3. Tiềm năng và định hướng phát triển của các tỉnh, thành phố đến năm 2010 và năm 2020 4. Giới thiệu các đơn vị, các doanh nghiệp - Môi trường pháp lý trong chiến lược phát triển 5. Giới thiệu các đơn vị, các doanh nghiệp - các khu công nghiệp, khu chế xuất và các dự án đầu tư 6. Giới thiệu các đơn vị, các doanh nghiệp - Vietnam's Potential in the 21st Century 7.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002929  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 808