Thư viện Lạc Hồng
Cơ chế kinh tế, kế hoạch hóa và luật kinh tế - T4

Ký hiệu xếp giá
658Co-T
Dewey
658
Xuất bản
1. - Đại học Mở bán công TP.HCM, 1986
Mô tả
343tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/09/2004 03:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Cơ chế kinh tế Phần 2: Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân Phần 3: Luật kinh tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002933  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1330