Thư viện Lạc Hồng
Hỏi đáp về hiệp định thương mại Việt - Mỹ

Ký hiệu xếp giá
382.9597073 V8721H
Dewey
382.9597073
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
234tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán trưởng
Ngày cập nhật
17/09/2004 03:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Phần 1: HỎI ĐÁP VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT - MỸ Chương 1: Hỏi đáp về sự ra đời của hiệp định Chương 2: Hỏi đáp về vấn đề thương mại hàng hóa Chương 3: Hỏi đáp về quyền sở hữu trí tuệ Chương 4: Hỏi đáp về Chương thương mại dịch vụ Chương 5: Hỏi đáp về phát triển quan hệ đầu tư Chương 6: Hỏi đáp về các vấn đề có liên quan đến hiệp định thương mại Việt - Mỹ Chương 7: Hỏi đáp về khả năng thâm nhập thị trường Mỹ Phần 2: HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT - MỸ(Văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017888  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1796